buldozerovymaterial@volny.cz


Firma IVAN  MALÝ  vznikla v roce 1994  a její historie se dá
rozdělit do těchto tří etap:

V letech 1994-2007 firma IVAN MALÝ-dozerový materiál
nevystupovala na trhu samostatně svým jménem,
nýbrž jako účastník sdružení"MALÝ+KŘÍŽEK",jehož byla 
zakládajícím členem. Toto sdružení zaniklo odchodem 
pana Křížka do starobního důchodu na konci roku 2007.

V letech 2008-2011 firma IVAN MALÝ-dozerový materiál
vystupuje již samostatně svým jménem, jelikož  se stala
nástupnickou firmou původní firmy ZDENĚK KŘÍŽEK.
Zároveň byla členem sdružení “MALÝ+SVOBODA“, 
které zaniklo k 31.10.2011.

Od 1.11.2011 používá firma upravený název
IVAN MALÝ-buldozerový materiál.
Označení buldozerový materiál více vystihuje předmět činnosti
jejího podnikání. Zároveň je členem sdružení “MALÝ+MALÁ“,
které nahradilo sdružení předchozí.